Tätä päivää

Tyngän asukasluvun kehitys on ollut viime vuosina noususuuntainen. Syksyllä 2010 valmistui Tilvistien varteen uusi Tyngän Aluekoulu, jossa opiskelun aloittivat Tyngän, Tavastin, Käännän ja osa Pitkäsen entisistä oppilaista. Koulu on yksisarjainen eli jokaisella ikäluokalla on oma opettajansa. Koululla järjestetään myös aamu- ja iltapäivätoimintaa. Tällä hetkellä koulussa opiskelee 115 oppilasta luokilla 0-6. Tähän mennessä oppilasmäärä on lisääntynyt vuosittain.

Kansalaisopisto ja 4H-yhdistys järjestävät harrastustoimintaa koululla. Myös koulun liikuntasali on myös iltaisin ja viikonloppuisin liikunnanharrastajien ahkerassa käytössä.

Uusia tontteja

Kalajoen kaupunki on kaavoittanut esimerkiksi uusia tontteja mm. koulun läheisyyteen ja Muuttosentien alueelle. Vapaita tontteja voi tiedustella kaupungilta. Muita myytäviä tontteja löytyy esimerkiksi tonttipörssistä.

Maataloudella vahva jalansija

Maataloudella on perinteisesti ollut vahva jalansijansa Tyngän elinkeinorakenteessa. Maatalous näkyy edelleen Tyngän maisemassa ja Tyngällä sijaitseekin useita kehittyviä, eri tuotantosuuntia, kuten lypsykarjataloutta ja perunanviljelyä, edustavia maatiloja. Asukkaiden vahva yrittäjähenkisyys näkyy Tyngän useissa erilaisissa yrityksissä.

Kylämme suurin työllistäjä on HR-Ikkunat Ruhkala Oy, joka on valmistanut ikkunoita talonrakentajille jo 1950-luvulta. Se työllistää keskimäärin 25 henkilöä. 


Donetti CMS